Darbo teisė

Ruošiami dokumentai:

 • Darbo sutartys (netipinės, atsižvelgiant į individualius verslo klientų poreikius, naujai įsigaliojusį LR darbo kodeksą ir kitus jį lydinčius teisės aktus);
 • Darbo tarybų rinkimo dokumentai;
 • Kolektyvinės darbo sutartys;
 • Konfidencialumo susitarimai;
 • Nekonkuravimo susitarimai;
 • Pareiginiai nuostatai.

 

Teikiamos konsultacijos:

 • Darbo sutarties sudarymas,
 • Darbo sutarties ar atskirų jos sąlygų pakeitimas;
 • Darbo sutarties nutraukimas / atleidimas iš darbo ;
 • Darbo tarybų rinkimai, veikla;
 • Drausminių nuobaudų skyrimas;
 • Žalos atlyginimas ir išskaičiavimas;
 • Darbo užmokesčio, priedų apskaičiavimas;
 • Dienpinigių apskaičiavimas;
 • Kompensacijų išmokėjimas;
 • Darbuotojo ir darbdavio atsakomybė ir kt.

 

Darbo ginčų sprendimas:

 • Atstovavimas darbo ginčų komisijoje ir teismuose;
 • Interesų gynimas Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI);
 • Pagalba santykiuose su darbo tarybos / profesinės sąjungos atstovais.

 

Šias teisines paslaugas teikiame lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.