Įmonių teisė

Teikiame įmonių steigimo paslaugas (UAB, IĮ, VšĮ, asociacijos, kt.), konsultuojame įmonių valdymo, vadovų, akcininkų atsakomybės, akcijų pirkimo – pardavimo klausimais.

Plačiau:

 • Įmonės steigimas ir registravimas (uždarosios akcinės bendrovės (UAB), akcinės bendrovės (AB), individualios įmonės (IĮ), viešosios įstaigos (VšĮ), asociacijos, Europos bendrovės ir kt. teisinių formų įmonių), įmonės filialų ir atstovybių steigimas bei registravimas (taip pat užsienio įmonių Lietuvoje) visoje Lietuvoje;
  • Steigimo dokumentų parengimas, suderinimas su notaru ir įregistravimas Juridinių asmenų registre;
  • Klientui pageidaujant, įmonės įregistravimas Mokesčių mokėtojų registre ir PVM mokėtoja;
  • Pagalba ir konsultavimas steigiant įmonę elektroniniu būdu.
 • Įmonės vardo, buveinės adreso, direktoriaus, kitų duomenų keitimas (taip pat ir pagalba tai atliekant elektroniniu būdu);
 • Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas);
 • Įmonės įstatų, nuostatų pakeitimų parengimas ir įregistravimas;
 • Akcijų pirkimas – pardavimas (akcijų pirkimo – pardavimo sutarties ir kitų susijusių dokumentų rengimas, derinimas su notarais);
 • Įmonės pirkimas – pardavimas;
 • Įmonės akcininkų, įmonės kolegialių organų susirinkimų organizavimas, protokolų, sprendimų ir kitų dokumentų parengimas;
 • Įmonės reorganizavimas, atskyrimas, pertvarkymas, likvidavimas (teisinio statuso įregistravimas ir susijusių dokumentų parengimas);
 • Įmonės atstovavimas valstybinėse, savivaldybių ir privačiose įstaigose, įmonėse ar organizacijose;
 • Kitos teisinės paslaugos reikalingos įmonės veiklai.

Šias teisines paslaugas teikiame lietuvių, anglų, rusų kalbomis.