Statybos teisė

  • Konsultavimas statybos teisės klausimais;
  • Projektavimo ir tyrinėjimo darbų, statybos sutarčių (rangos, subrangos, kitų sutarčių, susijusių su nekilnojamuoju turtu ir pan.) rengimas ir jų teisinis vertinimas;
  • Pagalba tvarkant su statomais objektais susijusius dokumentus;
  • Daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas Nekilnojamojo turto registre;
  • Pagalba registruojant hipoteką, kilnojamųjų daiktų įkeitimą;
  • Atstovavimas derybose (su kliento užsakovais, rangovais, tiekėjais ir kitais asmenimis);
  • Atstovavimas valstybės ir savivaldos institucijose, teismuose;
  • Nekilnojamojo turto teisinio statuso pakeitimas ir kita.

 

Šias teisines paslaugas teikiame anglų ir lietuvių kalbomis.