Sutarčių teisė

Sutarčių rengimas. Kvalifikuotai rengiame įvairias sutartis, atsižvelgdami į kliento individualius pageidavimus ir interesus:

 • prekių pirkimo – pardavimo, tiekimo;
 • konsignacijos;
 • distribucijos;
 • gamybos;
 • nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo;
 • paslaugų teikimo;
 • akcijų įsigijimo, perleidimo,
 • dovanojimo;
 • paskolos, reikalavimo perleidimo, skolos perkėlimo,
 • negyvenamųjų patalpų (komercinių ir pan.) nuomos / panaudos;
 • transporto priemonės nuomos / panaudos;
 • įrangos nuomos / panaudos;
 • žemės nuomos / panaudos;
 • gyvenamųjų patalpų nuomos / panaudos,
 • statybos rangos;
 • vartojimo rangos;
 • projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos,
 • pavedimo, tarpininkavimo, (komercinio);
 • bendradarbiavimo;
 • jungtinės veiklos (partnerystės);
 • vežimo, tiekimo, distribucijos;
 • licencines;
 • autorines;
 • kitas sutartis.

 

Sutarčių teisinė analizė, koregavimas. Teisininkai tikrina sutarčių atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams bei Lietuvoje galiojančioms Europos Sąjungos ir tarptautinėms teisės normoms, siūlo verslo klientui palankias sutarties sąlygas, koreguoja sutartis pricipu, kad verslo kliento pateiktoje sutartyje nebūtų klientui nepalankių sutarties sąlygų, teikia išaiškinumus ir patarimus dėl atskirų sutarties sąlygų.

 

Pagalba įgyvendinant sutartis. Kitų dokumentų, reikalingų įmonės funkcionavimui ir veiklai ruošimas:

 • Ruošiame reikalavimus, pretenzijas dėl neatsiskaitymo laiku (skolos išieškojimo), kitų sutarties sąlygų netinkamo vykdymo (netinkamų, nekokybiškų prekių, darbų, paslaugų ir kt.) ar nevykdymo.
 • Ruošiame procesinius dokumentus teismui dėl sutarčių netinkamo vykdymo ar nevykdymo.
 • Ruošiame ir kitus raštus: pranešimus, paaiškinimus, pareiškimus, įsakymus ir kt.

 

Atstovavimas derybose dėl sutarties. Padedame, tarpininkaujame, atstovaujame verslo ir privatiems klientams derybose dėl sutarties sąlygų parengimo, pasirašymo. Teikiame pagalbą (konsultuojame, koreguojame sutartis ir tuomet, kai jų sudarymą tvirtina notaras).

 

Šias teisines paslaugas teikiame lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.